Å sponse festivaler er mer enn å bygge stand - Heia De Som Vinner!